ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

8 تا 11 اسفند ماهMTCNA بندرعباس
20 تا 22 بهمن ماهMTCTCE قم
10 تا 13 بهمن ماهMTCNA آبادان
21 تا 24 دی ماهMTCNA شیراز
4 و 5 دی ماهMTCRE شیراز
3 دی ماه Intro نیریز
30 آذر و 1 دی ماهMTCRE قم
22 آذر ماه Intro استهبان
11 تا 13 و 18 و 19 آذر ماهMTCNA تهران خدمات انفورماتیک
7 تا 10 آذر ماهMTCNA قم
2 تا 4 آذر ماهMTCUME شیراز
29 و 30 آبان و 1 و 5 آذر ماهMTCNA تهران خدمات انفورماتیک
4 تا 7 آبان ماهMTCNA شیراز
27 تا 29 مهر ماهMTCIPv6E شیراز
11 تا 14 مهر ماهMTCNA آبادان
27 و 28 شهریور ماهMTCUME استهبان
23 تا 25 شهریور ماهMTCWE شیراز
15 تا 18 شهریور ماهMTCNA تهران ونک
9 تا 12 شهریور ماهMTCNA شیراز
31 مرداد تا 3 شهریور ماهMTCNA شاهرود
24 تا 27 مرداد ماهMTCWE استهبان
19 تا 21 مرداد ماهMTCTCE شیراز
10 تا 13 مرداد ماهMTCNA استهبان
5 و 6 مرداد ماهMTCRE شیراز
22 تا 25 تیر ماهMTCNA شیراز
18 تا 20 خرداد ماهMTCWE شیراز
12 تا 15 خرداد ماهMTCNA سبزوار
21 تا 24 اردیبهشت ماهMTCNA شیراز
14 تا 16 اردیبهشت ماهMTCIPv6E شیراز
5 تا 8 اردیبهشت ماهMTCNA بندعباس
31 فروردین تا 2 اردیبهشت ماهMTCUME شیراز
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh