ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

28 آذر تا 1 دی ماهMTCNA بندرعباس
17 تا 19 آذر ماهMTCWE جهرم
10 تا 12 آذر ماهMTCWE تهران میرداماد
5 تا 8 آذر ماهMTCNA سبزوار
27 تا 30 آبان ماهMTCNA تهران میرداماد
20 تا 23 آبان ماهMTCNA شیراز
15 تا 18 آبان ماهMTCNA تبریز
13 و 14 آبان ماهMTCUME تهران میرداماد
5 تا 8 آبان ماهMTCNA جهرم
20 تا 23 مهر ماهMTCNA تهران میرداماد
17 تا 19 مهر ماهMTCWE قم
13 تا 16 مهر ماهMTCNA قم
7 تا 9 مهر ماهMTCWE تهران ونک
30 شهریور تا 2 مهر ماهMTCNA تهران ونک
25 و 26 شهریور ماهMTCRE شیراز
18 شهریور ماه Introduction MikroTik قم
11 تا 14 شهریور ماهMTCNA شیراز
7 تا 10 شهریور ماهMTCNA استهبان
4 و 5 شهریور ماهMTCUME تهران میرداماد
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh