ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

5 تا 8 آبان ماهMTCNA جهرم
9 و 10 مهر ماهMTCRE شیراز
1 تا 4 مهر ماهMTCNA تهران ونک
25 تا 27 شهریور ماهMTCTCE شیراز
3 تا 6 شهریور ماهMTCNA شیراز
29 و 30 اَمرداد ماهMTCRE تهران ونک
25 تا 27 اَمرداد ماهMTCWE ارومیه
20 تا 23 اَمرداد ماهMTCNA تهران ونک
15 و 16 اَمرداد ماهMTCUME شیراز
12 و 13 اَمرداد ماهMTCUME سبزوار
9 تا 11 اَمرداد ماهMTCWE سبزوار
5 تا 8 اَمرداد ماهMTCNA سبزوار
1 تا 3 اَمرداد ماهMTCWE شیراز
28 و 29 تیر ماهMTCUME تهران ونک
25 تا 27 تیر ماهMTCWE تهران ونک
20 تا 24 تیر ماهMTCNA ارومیه
16 تا 19 تیر ماهMTCNA تهران ونک
9 تا 12 تیر ماهMTCNA شیراز
2 تا 7 تیر ماهMTCNA چابهار
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh
American Roulette