ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

20 و 21 خرداد ماهMTCUME شیراز
1 و 2 خرداد ماهMTCUME تهران ونک
28 تا 31 اردیبهشت ماهMTCNA شیراز
14 تا 17 اردیبهشت ماهMTCNA تهران ونک
8 تا 10 اردیبهشت ماهMTCWE شیراز
2 تا 5 فروردین ماهMTCNA تهران ونک
16 تا 19 اسفند ماهMTCNA گنبد
8 تا 11 اسفند ماهMTCNA شیراز
23 و 24 بهمن ماهMTCRE تهران ونک
21 و 22 بهمن ماهMTCUME تهران ونک
15 و 16 بهمن ماهMTCUME شیراز
9 تا 12 بهمن ماهMTCNA جهرم
1 تا 4 بهمن ماهMTCNA تهران نارمک
24 تا 26 دی ماهMTCWE تهران ونک
8 تا 11 دی ماهMTCNA تهران ونک
5 و 6 دی ماهMTCUME سبزوار
2 تا 4 دی ماهMTCWE سبزوار
29 آذر تا 1 دی ماهMTCTCE سبزوار
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh