ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

5 تا 8 اردیبهشت ماهMTCNA بندعباس
31 فروردین تا 2 اردیبهشت ماهMTCUME شیراز
19 تا 21 اسفند ماهMTCINE شیراز
21 تا 24 بهمن ماهMTCNA شیراز
14 و 15بهمن ماهMTCRE شیراز
23 تا 25 دی ماهMTCWE شیراز
17 تا 20 دی ماهMTCNA بندرعباس
13 تا 15 دی ماهMTCWE قم
9 تا 12 دی ماهMTCNA قم
2 تا 5 دی ماهMTCNA شیراز
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh