ترتیب گذراندن دوره‌های میکروتیک

MTCNA

MTCRE MTCUME MTCTCE MTCWE

MTCINE

ترتیب گذراندن دوره‌ها مطابق شکل از بالا به پایین می‌باشد؛ برروی آنها کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری بدست آورید.

مدارک میکروتیک

مدرک سطح پایه:
MTCNA

مدارک مهندسی سطح یک:
MTCRE
MTCWE
MTCTCE

مدارک مهندسی سطح دو:
MTCUME
MTCINE

وب سایت آموزش میکروتیک را با دوستان خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.


راهنما و رنگبندی تقویم آموزشی:
  MTCNA MTCRE MTCTCE MTCUME MTCWE MTCINE
برای اطلاعات بیشتر موس خود را برروی تاریخ مورد نظر نگه دارید یا کلیک نمایید.

دوره ها و تقویم آموزشی میکروتیک

4 تا 6 اسفند ماهMTCWE نوشهر
18 تا 22 بهمن ماهMTCNA نوشهر
9 و 10 بهمن ماه MTCUME تهران هفت تیر
24 تا 26 دی ماه MTCWE شیراز
16 تا 19 دی ماه MTCWE شیراز
9 تا 12 دی ماه MTCNA شیراز
3 تا 5 دی ماه MTCWE تهران ونک
17 تا 21 آذر ماه MTCNA تهران هفت تیر
22 تا 25 مهر ماه MTCNA شیراز
15 تا 19 مهر ماه MTCNA تهران هفت تیر
7 تا 11 مهر ماه MTCNA سبزوار
5 تا 7 شهریور ماه MTCINE ارومیه
30 و 31 مرداد ماه MTCRE ارومیه
15 تا 17 مرداد ماه MTCTCE ارومیه
9 و 10 مرداد ماه MTCUME ارومیه
6 تا 8 مرداد ماه MTCWE ارومیه
25 تا 28 تیر ماه MTCNA ارومیه
12 و 13 تیر ماه MTCRE شیراز
10 و 11 تیر ماه MTCUME شیراز
3 تا 6 تیر ماه MTCTCE شیراز
لیست کامل دوره های برگزار شده میکروتیک در ایران
آدرس محل برگزاری و مشخصات ثبت نام هرکدام از دوره ها با zoomکردن و کلیک برروی آیکن های نقشه زیر قابل مشاهده است.
refresh