آموزش میکروتیک

مسیریابی دیتا برروی اترنت

چگونه دیتای سوئیچ مخابرات را در روتر میکروتیک خود اضافه کنیم؟

برخی مواقع دیتایی که مخابرات به ما تحویل می‌دهد به اصطلاح برروی سوئیچ است. در این حالت مخابرات یک Private IP برای ارتباط با سوئیچ اعلام می‌کند، همچنین یک رنج Public IP برای استفاده در شبکه ارائه می‌دهد.

DCI Switch Route

اطلاعاتی که به ما داده شده به شرح زیر است:

Private IP: x.x.x.x/x
Gateway: y.y.y.y
Public IP range: z.z.z.z/z

در این حالت به راحتی با پیروی از دستورات زیر می‌توان تنظیمات مربوطه را انجام داد:
در ابتدای کار Private IP را به شکل زیر به اینترفیس WAN اضافه می‌کنیم.

ip address add address=x.x.x.x/x interface=WAN

سپس Gateway را تعریف می‌کنیم.

ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=y.y.y.y

پس از آن کافی است یکی از Public IP Range را برروی اینترفیس LAN گذاشته و مابقی را برروی سرورها و کلاینت‌های شبکه قرار داده و Public IP مربوط به اینترفیس LAN میکروتیک را به عنوان Gateway برای سرورها و کلاینت‌ها مشخص کنیم.

ip address add address=z.z.z.z/z interface=LAN

به این شکل ما به راحتی می‌توانیم تنظیمات مورد نیاز میکروتیک برای کار کردن با سوئیچ مخابرات را انجام دهیم.