برگزاری دوره های آموزش میکروتیک

یاسوج

ایمیکا

ایمیکا به عنوان همکار آموزش میکروتیک در قم شروع به برگزاری دوره های میکروتیک نموده است.

دوره های برگزار شده و برنامه ریزی شده در زیر آورده شده است.

تلفن ثبت نام: 02532916415 و 02532916416
ثبت نام آنلاین: http://www.imica.ir/taghvim-amozeshi-mikrotik

مکان برگزاری دوره را در نقشه موجود در صفحه اول وب سایت آموزش رسمی میکروتیک مشاهده نمایید.

لیست دوره ها: